تماس با ما

واحد تولید تایل (امین حاج هاشمی)

تلفن :

031-۳۳۸۰۹۶۶۰  و  ۳۳۸۰۹۶۷۰-031

تلفن همراه :

۰۹۱۳۱۱۷۸۱۴۰

واحد تولید اسلب (امیر حاج هاشمی)

تلفن :

031-۳۳۸۰۱۴۴۸   و   ۳۳۸۰۱۴۴9-031

تلفن همراه :

۰۹۱۳۳۱۲۴۲۵۸

فرم تماس با ما


آدرس :

اصفهان، بختیاردشت، خیابان کاج، روبروی خیابان 14